Store Bog side 76:
Her er trinene, vi tog, foreslået som et program for at genvinde helbredet.

 1. Vi indrømmede, vi var magtesløse over for alkohol, og at vi ikke kunne klare vort eget liv.

 2. Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage.

 3. Vi besluttede at lægge vor vilje og vort liv over til Gud, sådan som vi opfattede Ham.

 4. Vi foretog en grundig og uforfærdet moralsk selvransagelse.

 5. Vi indrømmede over for Gud, for os selv og for et andet menneske, nøjagtig hvordan det forholdt sig medvore fejl.

 6. Vi var helt indstillet på at lade Gud fjerne alle disse karakterbrist.

 7. Vi bad Ham ydmygt fjerne alle vore fejl.

 8. Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og vi var villige til at gøre det godt igen.

 9. Vi gik direkte til disse mennesker, såfremt vi ikke derved ville såre dem eller andre.

 10. Vi fortsatte vor selvransagelse, og når vi havde fejlet, indrømmede vi det straks.

 11. Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre vor bevidste kontakt med Gud sådan som vi opfattede Ham, idet vi bad om at få at vide, hvad der var Hans mening med os, og om styrke til at udføre den.

 12. Når vi som følge af disse trin havde haft en åndelig opvågnen, forsøgte vi at bringe dette budskab videre til alkoholikere og at praktisere disse principper i alt, hvad vi foretog os.

Mange af os udbrød: »Hvilket program! Det klarer jeg aldrig! « Tab ikke modet. Ingen af os har kunnet følge disse principper til punkt og prikke. Vi er ikke helgener. Sagen er blot den, at vi er villige til at udvikle os efter åndelige retningslinier. De principper, vi har nedskrevet, er vejledninger til, hvordan man gør fremskridt. Vi foretrækker åndelig vækst - fremfor åndelig fuldkommenhed.

Vor beskrivelse af alkoholikeren, kapitlet til fritænkeren og vore personlige oplevelser før og efter fastslår tre relevante tanker.

 1. At vi var alkoholikere, og at vi ikke kunne klare vort eget liv.

 2. At der sikkert ikke fandtes nogen menneskelig magt, som kunne have befriet os fra alkoholismen.

 3. At Gud kunne og ville, hvis vi søgte Ham.