Hvad er en alkoholiker?

En alkoholiker er en person, der drikker så meget alkohol, at det påvirker livskvaliteten negativt. Drikkeriet koster andet og mere end penge, f.eks. ægteskab, nære relationer, job, helbred. Kort sagt alt, hvad der er af værdi i tilværelsen.

Hvad er alkoholisme?

Alkoholisme er den tilstand en person befinder sig i, når alkoholen kontrollerer personen - i stedet for det modsatte. Alkoholikeren har mistet herredømmet over flasken.

Kun knap 3 % af de personer, der søger behandling for alkoholisme, kan sammenlignes med "bumsen på bænken". Flertallet er helt almindelige mennesker, for hvem alkoholen har fået en altdominerende plads i tilværelsen.

Ovenstående er en udskrift fra hjemmesiden www.soberspace.dk

Hvem er medlemmer af AA?

Medlemmer af AA er gennemsnitsdanskere. De passer perfekt til denne beskrivelse, som er at finde i en rapport udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i 2008:

"Hovedparten af de alkoholafhængige (ca. 119.000 personer), behandlingssystemet i dag ikke er i kontakt med, er relativt socialt veltilpassede borgere. De vil ofte fortsat have tilknytning til arbejds­markedet, en rimelig økonomi og bevaret socialt netværk. Det er i denne gruppe af borgere, hvor effekten af behandling og dermed den økonomiske gevinst vil være størst. Jo tidligere man kommer ind i forløbet, jo større gevinst vil man opnå."

Medlemmer af AA har ikke oplevet en bedring i det offentlige sundhedssystem. De oplevede først en bedring, da de kom i kontakt med andre mennesker, som havde samme problem. Og som har fundet en fælles løsning på problemet.

Måske er AA noget for dig?

AA's formålserklæring

Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaring, styrke og håb for at kunne løse deres fælles problem og derigennem hjælpe andre til at komme sig af alkoholisme.

Det eneste, der kræves for at blive medlem, er et ønske om at holde op med at drikke.

Der betales intet kontingent. AA klarer sig selv økonomisk gennem egne frivillige bidrag.

AA er ikke tilknyttet nogen sekt, trosretning, organisation, institution eller nogen form for politik.

AA tager ikke stilling til stridsspørgsmål og vil hverken støtte eller bekæmpe nogen som helst sag.

Vort hovedformål er at forblive ædru og hjælpe andre alkoholikere til at opnå ædruelighed.